Hạch toán chi phí hệ thống cửa hàng

Hiện nay bên em có 10 cửa hàng trong hệ thống bán hàng. Hàng tháng đều phát sinh chi phí phục vụ cho việc bán hàng như: điện, nước, rác và mặt bằng....Bên em hiện nay vẫn phải nhận chứng gốc của các cửa hàng gởi lên và nhập chứng từ để hạch toán chi phí bán hàng. Vì vậy cho em hỏi Misa mình có hỗ trợ theo quy trình như sau không:
1./ Cửa hàng thống kê chi phí theo mẫu file của phần mềm misa
2./ Sau đó kế toán căn cứa theo mẫu file up lên phần mềm misa
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top