Gộp biên bản kiểm kê

Bùi Văn Đôi

New Member
Do số lượng hàng hóa bên mình nhiều nên khi kiểm kê bên mình dùng 2 người nhập ở 2 biên bản kiểm kê khác nhau (một biên bản 228 dòng, 1 biên bản 864 dòng) nay mình muốn gộp 2 biên bản thành 1 (để kiểm tra các mã hàng trùng nhau, ...) Vậy thực hiện điền này như thế nào?
 

Lê Thị Hoài Thương

Moderator
Thành viên BQT
Do số lượng hàng hóa bên mình nhiều nên khi kiểm kê bên mình dùng 2 người nhập ở 2 biên bản kiểm kê khác nhau (một biên bản 228 dòng, 1 biên bản 864 dòng) nay mình muốn gộp 2 biên bản thành 1 (để kiểm tra các mã hàng trùng nhau, ...) Vậy thực hiện điền này như thế nào?
Kính thưa Anh Đôi
MISA thành thật xin lỗi Anh vì MISA chưa hỗ trợ tính năng gộp biên bản kiểm kê hàng hóa
trường hợp này MISA xin đưa giải pháp tạm thời là 2 người cùng làm 2 bảng kiểm kê bên ngoài
Sau đó gộp lại 1 bảng để nhập khẩu từ ecxcel vào nhé
Thao tác nhập khẩu từ excel Anh vui lòng mở bảng kiểm kê/ click vào ô nhập khẩu kết quả nhé
Trân trọng cảm ơn!
 
Top