Giúp mình với, về vấn đề chi nhánh khác tỉnh hạch toán phụ thuộc

Công ty luật bên mình mở 1 chi nhánh khác tỉnh hạch toán phụ thuộc, vậy giờ các khoản chi phí phát sinh như điện nước tiền thuê nhà, doanh thu phát sinh từ các hợp đồng dịch vụ pháp lý và các khoản thuế gtgt, môn bài thì mình phải hạch toán như thế nào tại chi nhánh và tại trụ sở chính, mình mới làm nên ko biết rõ, mong các anh chị, các bạn giúp đỡ mình
 
ở đây công ty mẹ không xuất hàng gì cho chi nhánh, mà chi nhánh tự ký hợp đồng dịch vụ pháp lý và thu tiền khách hàng nên mình ko hiểu rõ. thuế thì nộp theo hình thức % trực tiếp trên doanh thu
 
Top