Giúp đỡ sửa mẫu in "Bán hàng kiêm xuất kho"

Thanh_xuan

New Member
KÍnh gửi bộ phận hỗ trợ Misa và các a/c trong diễn đàn
Em hiện gặp vấn đề về số liệu công nợ hiện trên hóa đơn bán hàng kiêm xuất kho.
1. Mẫu in: lấy trong thư viện của Misa
2. Công nợ trước hóa đơn và tổng công nợ còn phải thanh toán
a, Trường hợp thu và đối trừ hóa đơn bằng tiền mặt

Ví dụ
Em lập 2 hóa đơn
- bán hàng ngày 17/10: 1.000.000 đ (Hóa đơn 1)
- thu tiền mặt ngày 17/10: 500.000 đ (Phiếu thu 1)
- Bán ngày 18/10: 2.000.000 đ (hóa đơn 2)
Lúc đó công nợ trên hóa đơn 2 sẽ thể hiện như sau
+ Công nợ trước hóa đơn: 500.000 đ
+ tiền hóa đơn 2 : 2.000.000 đ
+ Tổng tiền còn phải TT: 2.500.000 đ
-> Công nợ thể hiện trên hóa đơn hoàn toàn khớp
b, Trường hợp thu và đối trừ bằng chuyển khoản ngân hàng (tiền gửi)
Vẫn lấy ví dụ như trên nhưng chỉ khác phương pháp thu tiền
Ví dụ
Em lập 2 hóa đơn
- bán hàng ngày 17/10: 1.000.000 đ (Hóa đơn 1)
- thu tiền mặt ngày 17/10: 500.000 đ (Phiếu thu 1)
- Bán ngày 18/10: 2.000.000 đ (hóa đơn 2)
Lúc đó công nợ trên hóa đơn 2 sẽ thể hiện như sau
+ Công nợ trước hóa đơn: 1.000.000 đ (không trừ đi 500k đã thu ở phiếu thu 1)
+ tiền hóa đơn 2: 2.000.000 đ
+ Tổng tiền còn phải TT: 3.000.000 đ (cộng nguyên giá trị của hóa đơn 1
-> Công nợ thể hiện trên hóa đơn không khớp do phần thu tiền gửi không được link vào công nợ đã thu được thể hiện trên hóa đơn in (nhưng xem báo cáo công nợ thì vẫn hoàn toàn khớp theo số tiền đã thu)
3. Hỏi về trường dữ liệu công nợ khi sửa hóa đơn (Data source ->Voucher data
Em vào phần sửa hóa đơn và link phần data ((Data source ->Voucher data)
- Công nợ cuối ngày (VOUCHER_DATA.ResidudeAmount)
- Công nợ cũ (VOUCHER_DATA.OldDebitAmount)
thì khi in công nợ cũ đều không khớp (đối với khi thu bằng tiền gửi)
Vậy nhờ a/c hướng dẫn cách sửa với ạ. Cảm ơn nhiều
 

Đính kèm

Nguyễn Trọng Đại

Active Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Làm thế nào để giữ định dạng "Ngày....tháng....năm...." và định dạng số khi đưa mẫu tự thiết kế vào misa ạ?
Dạ chị đang gặp vấn đề như thế nào khi đưa mẫu tự thiết kế vào phần mềm ạ? thường thì định dạng số khi đưa vào thì vẫn giữ nguyên thôi ạ! còn ngày tháng thì chị cần dùng hàm excel để tách ra ạ!
 

Thanh_xuan

New Member
Dạ trường hợp này phức tạp và cần vào mẫu để kiểm tra! A vui lòng liên hệ tổng đài MISA SUPPORT: https://voip.misa.com.vn/ hoặc gửi email mẫu về support@misa.com.vn để được hỗ trợ nhé!
Dear
Cảm ơn Misa đã hỗ trợ. Mình gửi file hóa đơn đính kèm, vui lòng hướng dẫn chi tiết. https://drive.google.com/file/d/1ng46QeqbkOvc_QjbwqLoJU6daN9e5bwM/view?usp=sharing
Trân trọng
 
Dạ chị đang gặp vấn đề như thế nào khi đưa mẫu tự thiết kế vào phần mềm ạ? thường thì định dạng số khi đưa vào thì vẫn giữ nguyên thôi ạ! còn ngày tháng thì chị cần dùng hàm excel để tách ra ạ!
Ví dụ em muốn giữ định dạng "Ngày 01 tháng 01 năm 2020", vậy phải dùng hàm thế nào để không xuất hiện thành 01/01/2020?
 
Top