Giảm thuế GTGT thể hiện trên hdđt Misa

Mình cần hỗ trợ về việc thể hiện thuế suất giảm GTGT trên hdđt. Khi mình xuất hd tích vào ô áp dụng NQ 406 thì số tiền vat đã giảm nhưng cột hiển thị giá trị thuế suất vẫn hiện 10%. Vậy nhờ các bạn giúp mình.
 
Top