Giải nghĩa trường thông tin trên Báo cáo Tổng quan AMIS CRM

PhanLong - TBD

New Member
Chào các bạn MISA,
Hiện nay bên mình đang gặp vấn đề số liệu trên Báo cáo Tổng quan phần mềm AMIS CRM đang không khớp so với thực tế (đã chọn bộ lọc phù hợp). Tuy nhiên có thể do bên mình chưa hiểu rõ ý nghĩa các số liệu trên Báo cáo nên chưa đối chiếu khớp. Vì vậy nhờ các bạn MISA giải nghĩa giúp các số liệu sau trên Báo cáo Tổng quan AMIS CRM (cụ thể trong ảnh) để bên mình đối chiếu kiểm tra lại. Cảm ơn các bạn!
 

Đính kèm

  • 191.4 KB Lượt xem: 91
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

PhanLong - TBD

New Member
Ví dụ: Số lượng đơn hàng trên Báo cáo Tổng quan 406 đơn hàng. Còn trong Mục Đơn hàng mình kiểm tra lọc theo "Ngày đặt hàng" đúng khoảng thời gian đó thì tổng 418 Đơn hàng
-> Mình chưa rõ do số liệu đang sai, không khớp hay do bên mình chưa hiểu đúng ý nghĩa và cách lấy số liệu của Báo cáo Tổng quan. Nên phần này nhờ các bạn giải nghía 4 số liệu trong báo cáo Tổng quan trên để bên mình đối chiếu kiểm tra nha. Tks all!
 

Đính kèm

Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top