Giá thành

Dong

New Member
Hi Misa
Mình tính giá thành trên misa theo các bước ok hết rồi, nhưng sao đơn giá vốn nó lại không chạy vào báo cáo này nhở

1619055360488.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top