E muốn xuất file xml để nộp thuế nhưng nhấn In thì hiện ra như bên dưới thì làm sao ạ

Top