Dữ liệu năm mới

Em tạo dữ liệu năm 2020 sang năm 2021 em chưa tách được số liệu năm 2020. Vậy em tiếp tục dùng dữ liệu năm 2020 rồi chọn năm làm việc 2021 để nhập dữ liệu năm 2021. Sau khi hoàn chỉnh số liệu năm 2020 em tách dữ liệu 2021 ra thì dữ liệu năm 2021 vẫn mang được chứng từ đã nhập năm 2021 theo phải không
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top