Dữ liệu năm mới

Em tạo dữ liệu năm 2020 sang năm 2021 em chưa tách được số liệu năm 2020. Vậy em tiếp tục dùng dữ liệu năm 2020 rồi chọn năm làm việc 2021 để nhập dữ liệu năm 2021. Sau khi hoàn chỉnh số liệu năm 2020 em tách dữ liệu 2021 ra thì dữ liệu năm 2021 vẫn mang được chứng từ đã nhập năm 2021 theo phải không
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh,
Nếu chưa chốt số liệu 2020 thì anh có thể làm tiếp những phát sinh 2021 trên dữ liệu 2020 rồi tiến hành tách dữ liệu 2021 sau khi hoàn chỉnh số liệu năm 2020 nhé.
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top