Download GPSD

mrahn_184

Member
Tôi đang xài MISA SME 2022 gói Enterprise.
Tôi đã gia hạn đầy đủ nhưng khi vào id.misa.vn để kiểm tra và thử download GPSD thì file GPSD download về lại ghi là "null", trong khi file GPSD đúng ra phải là ".lic".
Untitled.png

Tôi thử chọn "Tải xuống" thì file download được nó ghi là "null", không hề giống file GPSD thông thường.
Untitled1.png

Thế nghĩa là sao? Trang web id.misa.vn này tôi thấy sao nó không có tác dụng gì hết vậy?
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Tôi đang xài MISA SME 2022 gói Enterprise.
Tôi đã gia hạn đầy đủ nhưng khi vào id.misa.vn để kiểm tra và thử download GPSD thì file GPSD download về lại ghi là "null", trong khi file GPSD đúng ra phải là ".lic".
View attachment 23028
Tôi thử chọn "Tải xuống" thì file download được nó ghi là "null", không hề giống file GPSD thông thường.
View attachment 23029
Thế nghĩa là sao? Trang web id.misa.vn này tôi thấy sao nó không có tác dụng gì hết vậy?
Thưa chị, từ bản MISA SME 2022 trở đi thì GPSD đăng ký online không tải file .LIC để đăng ký nữa chị nhé.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top