Đối chiếu kho bạc

Xuân xù

New Member
Cho hỏi khi 1 chứng từ rút tiền mặt đã xóa rồi mà vẫn còn số liệu trên bảng đối chiếu thì số liệu đó còn ở chỗ nào chưa xóa. đã xóa ở trên phiếu chi, hạch toán chi phí lương và thanh toán ứng rồi
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top