Điều chỉnh Tiểu mục trên Misabamboo.net2017

Thao Ly

New Member
Mình muốn hỏi tại sao khi mình điều chỉnh TM 6051 sang TM 6757 trong tháng 6/2017 nhưng khi lên đối chiếu thì TM 6051 không hiển thị số âm số tiền đã điều chỉnh.
 

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị,
Để MISA có căn cứ tư vấn, anh/chị vui lòng nói rõ phát sinh các nghiệp vụ theo từng thời điểm, số tiền liên quan đồng thời báo cáo anh/chị đang đề cập là báo cáo nào, chỉ tiêu nào để MISA có thể kiểm tra và phản hồi nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
 

Thao Ly

New Member
Từ tháng 1-7/2017 mình hạch toán lương hợp đồng theo tiểu mục 6051 số tiền là 3.500.000 nhưng đến tháng 6/2017 thì kho bạc yêu cầu điều chỉnh sang tiểu mục 6757 và mình đã làm điều chỉnh kinh phí chi ngày 14/6/2017 số tiền 3.500.000 nhưng khi mình vào đối chiếu 02-SDKP/ĐVDT tháng 6 thì tiểu mục 6051 vẫn hiện số tiền 3.500.000 mà không phải là -3.500.000
Thưa anh/chị,
Để MISA có căn cứ tư vấn, anh/chị vui lòng nói rõ phát sinh các nghiệp vụ theo từng thời điểm, số tiền liên quan đồng thời báo cáo anh/chị đang đề cập là báo cáo nào, chỉ tiêu nào để MISA có thể kiểm tra và phản hồi nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
 

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị,
Trường hợp có điều chỉnh như mô tả, anh/chị vui lòng hạch toán bút toán điều chỉnh trong tháng 6 như sau:
Nợ TK 8142/Có TK 1121, tiểu mục 6051, nghiệp vụ Thực chi: số tiền ghi âm
Nợ TK 8142/Có TK 1121, tiểu mục 6757, nghiệp vụ Thực chi: số tiền ghi dương.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
 
Top