Điều chỉnh tiểu mục chi

Trong tháng 04/2020 phân hệ Dự toán ngân sách/nhập quỹ tiền mặt: em hạch toán tiểu mục 819 - 351 - 6701 số tiền 10 tr
Sang tháng 9/2020 em cần điều chỉnh sang tiểu mục 819 - 351 - 7854 số tiền 10 tr
Vậy:
1. Hạch toán ở các phân hệ nào: Định khoản, ghi số tiền (+/-); chương - khoản - tiểu mục
2. Cần gửi mẫu nào cho kho bạc
3. Các báo cáo ảnh hưởng (nếu có)
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Trong tháng 04/2020 phân hệ Dự toán ngân sách/nhập quỹ tiền mặt: em hạch toán tiểu mục 819 - 351 - 6701 số tiền 10 tr
Sang tháng 9/2020 em cần điều chỉnh sang tiểu mục 819 - 351 - 7854 số tiền 10 tr
Vậy:
1. Hạch toán ở các phân hệ nào: Định khoản, ghi số tiền (+/-); chương - khoản - tiểu mục
2. Cần gửi mẫu nào cho kho bạc
3. Các báo cáo ảnh hưởng (nếu có)
Thưa anh,
nếu đã chi ra rồi thì anh hạch toán trong chứng từ nghiệp vụ khác:
Nợ TK 814/ Có TK 1121/111 819 - 351 - 6701 -10tr
Nợ TK 814/ Có TK 1121/111 819 - 351 - 7854 10tr

Hoặc làm trong Nghiệp vụ\Tiền mặt\ Điều chỉnh kinh phí chi theo hướng dẫn này ạ http://help.bamboo2020.misa.vn/knowledge-base/dieu-chinh-kinh-phi-tu-chu/
In Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

Ảnh hưởng tới các báo cáo chi, mẫu 01, 02,...
Để nhận được chia sẻ từ các đơn vị làm thực tế anh có thể tham gia Cộng đồng hỗ trợ để trao đổi ạ https://www.facebook.com/groups/hotrobamboo
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top