Điều chỉnh mã chương trình mục tiêu

caitoketoan

Member
Khi thực hiện mẫu C2-02a/NS TT 77/2017 để chuyển khoản thanh toán thì thiếu mã chương trình mục tiêu. Vậy nay em muốn lập phiếu điều chỉnh với kho bạc thì thực hiện mẫu nào? ở phân hệ nào.
 

Vũ Văn Tiến

Administrator
Nhân viên MISA
Khi thực hiện mẫu C2-02a/NS TT 77/2017 để chuyển khoản thanh toán thì thiếu mã chương trình mục tiêu. Vậy nay em muốn lập phiếu điều chỉnh với kho bạc thì thực hiện mẫu nào? ở phân hệ nào.
Thưa Anh,
Anh vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Điều chỉnh kinh phí, sau đó anh ấn Thêm để thêm chứng từ.
Tiếp theo anh khai báo thông tin trên chứng từ điều chỉnh, Phần đã rút anh sẽ điền nội dung chuyển khoản thanh toán hiện tại, phần điều chỉnh anh điền nội dung cần điều chỉnh bổ sung chương trình mục tiêu. Sau đó Cất và bấm in để in chứng từ điều chỉnh.
Ví dụ như hình:
upload_2019-10-22_14-34-11.png


Em cảm ơn!
 

caitoketoan

Member
Sao khi thực hiện mẫu C2-10/NS thì còn làm nghiệp vụ nào để mẫu in được mẫu báo cáo có số liệu thay đổi
Em rút tháng 8/2019 điều chỉnh tháng 10/2019
 

Đính kèm

Vũ Văn Tiến

Administrator
Nhân viên MISA
Sao khi thực hiện mẫu C2-10/NS thì còn làm nghiệp vụ nào để mẫu in được mẫu báo cáo có số liệu thay đổi
Em rút tháng 8/2019 điều chỉnh tháng 10/2019
Thưa Anh/Chị,
Anh/Chị cho em hỏi thêm, nếu như vậy bên kho bạc khi đối chiếu Quý 3 thì số liệu báo cáo đối chiếu mẫu số 01 và 02 số rút vẫn đang thể hiện không có chương trình mục tiêu, và số liệu điều chỉnh này kho bạc chấp nhận và cho phép cập nhật lại số liệu báo cáo vào quý 4 phải không?
 
Thưa Anh ,
Trường hợp này Anh có thể vào Chứng từ nghiệp vụ khác, làm bút toán điều chỉnh ở quý IV, hạch toán Nợ 8142/Có 1121 âm tiền để giảm số rút trước đó và 1 dòng tiếp theo Nợ 8142/có 1121 dương tiền và chọn CTMT để tăng lại số rút ở quý IV có CTMT
Trân trọng !
 
Top