Điều chỉnh kinh phí chi

caitoketoan

Member
Khi thực hiện điều chỉnh kinh phí chi tại: phân hệ Nghiệp vụ/ Tiền mặt/ Điều chỉnh kinh phí chi
Mẫu báo cáo B02b-X lên số liệu
Mẫu báo cáo: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT TT61/2014 không lên số liệu
Vậy còn làm nghiệp vụ nào nữa không
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Khi thực hiện điều chỉnh kinh phí chi tại: phân hệ Nghiệp vụ/ Tiền mặt/ Điều chỉnh kinh phí chi
Mẫu báo cáo B02b-X lên số liệu
Mẫu báo cáo: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT TT61/2014 không lên số liệu
Vậy còn làm nghiệp vụ nào nữa không
Thưa anh/chị
Mẫu 01 không chi tiết theo tiểu mục nên không hiển thị, để xem anh/chị in mẫu 02 xem nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Em đang điều chỉnh KHOẢN chứ không có điều chỉnh tiểu mục
Thưa anh/chị
Khi làm bút toán điều chỉnh xong, trong phần điều chỉnh kinh phí dùng cho điều chỉnh tạm ứng
Nếu muốn điều chỉnh khoản đã rút về thì phải làm chứng từ điều chỉnh bên chứng từ nghiệp vụ khác có liên quan đến bên có 1121
vd: N8142 /C1121 : -10 của khoản A
N8142/1121: 10 của khoản B

Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top