Điều chỉnh Khoản trong phân hệ chuyển khoản kho bạc

caitoketoan

Member
Tháng 01/2019 em hạch toán chuyển khoản kho bạc "Khoản 341"
Đến tháng 7/2019 em điều chỉnh sang "Khoản 398"
Vậy em làm thế nào cho đúng
 
Top