Danh sách một số mẫu biểu đã chỉnh sửa sản phẩm MIMOSA 2019

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hướng dẫn đưa mẫu đã sửa vào phần mềm.


MẪU ĐỐI CHIẾU 01

1. Sửa mẫu đối chiếu 01 thể hiện mã dự phòng 002, 003. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

-------------------------------------------

MẪU ĐỐI CHIẾU 02.


1. Sửa mẫu đối chiếu 02 thể hiện mã dự phòng 002, 003. Anh/chị lấy mẫu tại đây

---------------------------
MẪU ĐỐI CHIẾU 05.

1. Sửa mẫu đối chiếu 05 theo mẫu dọc. Anh/Chị lấy mẫu Tại đây.

---------------------------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

1. Mẫu C2-03 Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng cột số KBNN duyệt thanh toán bằng với số đề nghị thanh toán, và đọc số tiền bằng chữ phần thành tiền phần KBNN ghi. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

2. Sửa mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ứng trước - chỉ hiện tiểu mục, chương, mã ngành, nguồn (không cộng theo mục). Anh/chị lấy mẫu tại đây.

3. Sửa Mẫu bảng kê TT39 theo mẫu kho bạc. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
---------------------------------------------------
GIẤY RÚT DỰ TOÁN

1. Mẫu C2-02 a giấy rút dự toán TT77 trường tên ctmt dự án và mã CTMT DA cùng 1 dòng, Anh/chị lấy mẫu tại đây.

2. Mẫu giấy rút dự toán có dòng tổng tiền bằng chữ in đậm, Anh/chị lấy mẫu tại đây.

3. In mẫu C2-02a kho bạc nhà nước ký chỉ lên tháng và năm. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

4. In mẫu C2-02 đổi tên dòng tính chất nguồn kinh phí thành tên của nguồn kinh phí. Anh/Chị lấy mẫu Tại đây.

5. In mẫu C2-02a/NS hiển thị tên người nhận tiền chân chữ ký. Anh/Chị lấy mẫu Tại đây.

6. Sửa mẫu giấy rút C2-02a/NS nơi cấp CMND nếu dài sẽ rớt dòng xuống đầu dòn.Anh/Chị lấy mẫu Tại đây.

7. Sửa mẫu giấy rút C2-02a/NS in mỗi khoản trên 1 trang.Anh/chị lấy mẫu Tại đây.

8. Sửa mẫu giấy rút C2-02a/NS hiển thị thông tin nguồn và tổng cộng theo từng nguồn. Anh/chị lấy mẫu Tại đây

----------------------------
PHIẾU NHẬP KHO

1. Mẫu 30-HD Phiếu nhập kho thêm 2 cột số lô và Hạn dùng sau cột đơn vị tính, Anh/chị xem chi tiết tại đây.

2. Mẫu Phiếu nhập kho có tổng số lượng. Anh/Chị lấy mẫu Tại đây

-------------------------------
PHIẾU XUẤT KHO

1. Mẫu Phiếu xuất kho hiển thị tổng số lượng, Anh/chị xem tải mẫu Tại đây
-------------------------------
CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

1. Sửa mẫu Chứng từ kế toán bỏ Tên, địa chỉ, thay bằng Nội dung, số chứng từ gốc kèm theo và thêm người lập biểu. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

--------------------------
LỆNH CHI - UỶ NHIỆM CHI

1. Mẫu lệnh chi Viettinbank. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

2. Sửa mẫu UNC MBBank. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

3. Sửa mẫu UNC LienvietBank. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

4. Sửa mẫu UNC C4-02a/KB TT77 không hiển thị ngày, tháng, năm để đơn vị tự điền. Anh/Chị lấy mẫu Tại đây

--------------------
SỔ QUỸ TIỀN MẶT

1. Sửa mẫu sổ quỹ tiền mặt - chỉnh cột diễn giải rộng hơn. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

------------------------
BẢNG XÁC NHẬN SỐ DƯ KBNN

1. Sửa mẫu 05- bản xác nhận số dư tiền gửi tại KBNN thêm phần ghi chú
"Ghi chú: Niên độ: ........; Mã nguồn ......; Số tiền: ........" (Số tiền lấy số dư cuối kỳ). Anh/chị lấy mẫu tại đây.
---------------------------
BÁO CÁO

1.Báo cáo tổng hợp tồn kho lấy được tổng số lượng. Anh/Chị lấy mẫu Tại đây

2. Báo cáo kiểm kê Tài sản cố định lấy được tổng số lượng. Anh/Chị lấy mẫu Tại đây
------------------------------------
BẢNG KÊ THANH TOÁN/TẠM ỨNG

1.Sửa mẫu bảng kê thanh toán/tạm ứng nhiều nguồn in trên cùng 1 trang.Anh/Chị lấy mẫu Tại đây.

2. Sửa mẫu bảng kê thanh toán/tạm ứng ( Mẫu tuỳ chỉnh) nhiều nguồn in trên cùng 1 trang.Anh/Chị lấy mẫu Tại đây. 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top