Danh sách một số mẫu biểu đã chỉnh sửa sản phẩm BAMBOO.NET 2019

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Hồ Thị Trang_MISA, 15/6/18.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ

  1. Sửa mẫu Giấy rút vốn đầu tư trên 1 trang A4 C3-01_NS_TT77. Anh/chị lấy mẫu tại đây.


  -------------------------------------

  MẪU PHIẾU CHI


  1. Mẫu phiếu chi 2 liên có dòng Nội dung chi dài thì vẫn trên cùng 1 trang giấy. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

  2. Mẫu Phiếu chi hiển thị đã nhận đủ số tiền bằng chữ. Anh/chị lấy mẫu Tại đây

  ---------------------------------------
  GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ


  1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư hiển thị số tiền ở cột Lũy kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng). Anh/chị lấy mẫu Tại đây

  2. Sửa mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT08/2016/TT-BTC) hiển thị thông tin dòng Số trả cho đơn vị thụ hưởng.Anh/Chị lấy mẫu Tại đây.
  ------------------------------------------
  ĐỐI CHIẾU 01,02


  1. Mẫu số 02 hiển thị riêng dòng mục tạm ứng 0051 và dòng khoản riêng.Anh/Chị lấy mẫu Tại đây

  -----------------------------------------
  BẢNG KÊ THANH TOÁN

  1. Mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán TT39 ( mẫu tùy chỉnh): Hiển thị thêm cột Mã Chương, Mã ngành KT, Nội dung chi hiển thị dòng tên Chương riên.Anh/chị lấy mẫu Tại đây.

  ---------------------------------------------
  Mẫu B08-X - TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG.


  1. Mẫu B08-X (Mẫu tùy chỉnh) muốn thể hiện số liệu chi tiết từng tiểu mục cột 2, 3.Anh/Chị lấy mẫu Tại đây.
  --------------------
  GIẤY RÚT DỰ TOÁN (C2-02a/TT77)


  1. Sửa mẫu giấy rút dự toán (C2-02a/TT77) tách mỗi khoản là 1 trang. Anh/Chị lấy mẫu Tại đây.

  2. Sửa mẫu C2-02a/TT77 Thêm phần Cộng NDKT gồm những khoản cùng mã NDKT và mã Ngành kinh tế.Anh/chị lấy mẫu Tại đây.

  -------------------------------------------
  BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CHI ( MẪU BIỂU SỐ 14)

  1. Sửa mẫu Bảng kê chứng từ chi ( TT344) thêm cột chương và sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Anh/chị lấy mẫu Tại đây.
   
  Last edited by a moderator: 30/10/18

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này