Danh sách một số mẫu biểu đã chỉnh sửa CUKCUK

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hướng dẫn đưa mẫu vào phần mềm: http://forum.misa.com.vn/threads/huong-dan-cach-copy-mau-da-chinh-sua-vao-cukcuk.6118/
--------------------------------
MẪU HÓA ĐƠN

- KHỔ 80mm

Mẫu hóa đơn


1. Sửa mẫu in bill 80cm/ mẫu 1 lấy lên đơn vị tính. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
2. Mẫu hóa đơn khổ giấy 70mm. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
3. Mẫu hóa đơn khổ giấy 76mm. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
4. Mẫu hóa đơn khổ giấy 80mm mẫu 1 giảm lề phải. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
5. Mẫu hóa đơn khổ giấy 80mm mẫu 3 giảm lề phải. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
6. Mẫu hóa đơn tiếng anh khổ giấy 80mm. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
7. Sửa mẫu in bill 80cm/ mẫu 3 lấy lên đơn vị tính. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
8. Sửa mẫu hóa đơn không muốn thể hiện chi tiết các món trong combo. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
9. Khách hàng dùng ngôn ngữ Tiếng Việt nhưng muốn in hóa đơn theo ngôn ngữ Tiếng anh. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
10. Mẫu hóa đơn khổ 80mm hiển thị cột tổng số lượng. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

Mẫu tạm tính


1. Mẫu tạm tính không có KM bỏ số tiền tổng thanh toán, còn phải thu nhưng mẫu hóa đơn vẫn hiển thị đầy đủ. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

2. Mẫu tạm tính có cột KM bỏ số tiền tổng thanh toán, còn phải thu nhưng mẫu hóa đơn vẫn hiển thị đầy đủ. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

- KHỔ 58mm


1. Mẫu hóa đơn khổ giấy 58mm có đơn vị tính. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

-KHỔ A4

1. Mẫu hóa đơn khổ giấy A4. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

-----------------------------
MẪU IN TEM

1. Mẫu in tem khổ 40x30mm hiển thị số bàn. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
---------------------------------
MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO CA, PHIẾU KIỂM ĐỒ, PHIẾU ĐẶT CHỖ

1. Các mẫu biên bản bàn giao ca,phiếu kiểm đồ, phiếu đặt chỗ bị mất lề phải đã chỉnh sửa. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

--------------------------------
MẪU PHIẾU CHẾ BIÊN

1. Mẫu phiếu chế biến số bàn to lên. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
2. Mẫu phiếu chế biến bếp bar khổ 80mm bị mất lề trái. Anh/chị lấy mẫu tại đây.

-------------------------
MẪU HỒI MÓN

1. Mẫu order hồi món có chữ hủy giống như hủy món để phân biệt. Mẫu thêm tên NV gửi lệnh hủy order và hiển thị số bàn to lên. Anh/chị lấy mẫu tại đây.
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top