Đánh giá lại tài sản cố định

Cả nhà cho e hỏi khi sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định
Nguyên giá TS ban đầu là 844 triệu
Giá sửa chữa 35 triệu
Giá trị sửa chữa mình tính vào chi phí hay là đánh giá lại TS ạ
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Cả nhà cho e hỏi khi sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định
Nguyên giá TS ban đầu là 844 triệu
Giá sửa chữa 35 triệu
Giá trị sửa chữa mình tính vào chi phí hay là đánh giá lại TS ạ
Thưa anh/chị
TH này đơn vị đánh gia lại để tăng nguyên giá lên nhé
Trân trọng
 
Top