ĐAng làm việc bình thường mà sao tắt đi có lưu lại, hôm sau mở ra nó bị như thé này ko mở được dữ liệu nữa ah? trong khi là máy chủ luôn, giúp e với

Top