Đăng ký thêm chữ ký số trên Tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT

mrahn_184

Member
Chào MISA,
Bên mình đang xài meInvoice của MISA (xuất HĐ trên website) và đã nộp Tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT để chuyển sang sử dụng HĐĐT theo TT78 (đã đăng ký 02 chữ ký số khác nhau trên Tờ khai để ký số HĐ).
Hiện tại, bên mình vừa mua thêm 01 chữ ký số eSign của MISA thì mình sẽ phải nộp lại Tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT (trong đó chọn Thay đổi đăng ký thông tin) và chỉ cần thêm chữ ký số mới vào thôi đúng không nhỉ, chứ không cần phải add lại thông tin của 02 chữ ký số đã đăng ký?
Và khi nộp Tờ khai lần này, mình sẽ sử dụng chữ ký số mới để ký điện tử?
Nhờ MISA hỗ trợ bên mình vấn đề này nhé.
Thanks./.
 
Top