cty e có mua bản quyền rồi mà sao e tạo DLKT mới thì thông báo như vậy, e gọi về tổng đài thì luôn trong tình trạng máy bận

Top