CÔNG TY SẢN XUẤT MAY MẶC

cả quy trình sản xuất cả quy trình tính giá thành ạ. Vì trước giờ bên em toàn theo dõi excel, giờ mới thuê kế toán để theo dõi lại trên phần mềm ạ
 

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
cả quy trình sản xuất cả quy trình tính giá thành ạ. Vì trước giờ bên em toàn theo dõi excel, giờ mới thuê kế toán để theo dõi lại trên phần mềm ạ
Phần quy trình sản xuất cũng như giá thành thì thực tế mỗi đơn vị sẽ khác nhau, nên phần này MISA xin lỗi là k thể đưa được quy trình cho bên mình ak
Nếu bên mình có quy trình sản xuất, MISA mới có thể hướng dẫn thực hiện trên phần mềm được ạ
 
Top