Chuyển đổi dữ liệu từ misa 2015 sang Misa 2020

D

  • b

    Bình chọn: 0 0.0%
  • c

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0
Dear Misa
1- Mình muốn hỏi các bước chuyển đổi lấy dữ liệu năm 2019 từ Misa 2015 sang Misa 2020?
2- Cách chuyển số dư từ năm 2019 sang năm 2020?

Thanks
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Top