Chức năng "Giá thành" trên AMIS (Kế toán) chưa hỗ trợ trên web

Đơn vị tôi đang áp dụng quy trình lập dự toán công trình bằng tính năng "Giá thành". Tuy nhiên, khi click vào đây thì hệ thống báo "Chưa hỗ trợ".
 
Top