Cho hỏi về âm trong sổ 133

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ thay đổi số chứng từ thành ký tự đầu là ký tự nằm sau ký tự của chứng từ liền trước nó ạ! ví dụ "ZNVK" về phần mềm sắp sếp theo thứ tự alpha B trên bảng chữ cái ạ
 
Top