Cho hỏi chút : Tài khoản 711 thu sự nghiệp ở bảng cân đối có dư đầu dư cuối nhưng ko lên Nguồn vốn ở báo cáo tài chính

Xuân xù

New Member
Tài khoản 711 thu sự nghiệp ở bảng cân đối có dư đầu dư cuối nhưng ko lên Nguồn vốn ở báo cáo tài chính
 

Xuân xù

New Member
Tài khoản nợ phải trả mình đã trả rồi, ở báo cáo các khoản phải thu phải trả ko có mà nó lên lên báo cáo tài chính có khoản phải thu phải trả đó. ai giúp mình với ạ. Nhập N 1128/331 Rút tiền mặt N111/1128. Chi ra N814/111. vậy tại sao nó lại còn tiền 331 và 311
 

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
- 711 cuối năm còn dư thì phải kết chuyển qua 337 ạ a xem kết chuyển lại cho đúng ạ!
- Phần 331 a mới có phát sinh ghi nhận công nợ chưa có bút toán trả tiền nợ 331 có tk liên quan nên vẫn còn ạ!
 

Xuân xù

New Member
Mình ghi nhâmh tài khoản rút về khi chi ra là nợ 331/111 chứ ko phải N814/331. định khoản nhu vậy có đúng ko ạ. Còn bút toán kết chuyển 711 qua 337 vào chứng từ nghiệp vụ khác định khoản như nào ạ
 

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
vào cuhứng từ nghiệp vụ khác hạch toán nợ 711 có 337 phần còn dư ở 711 ạ
- Còn về công nợ thì a choinj đúng đối tượng trên phiếu là đc ạ!
 
Top