Cho e hỏi mỗi lần e vào misa 2019 r16 mở dữ liệu cũ đều bị như vậy, k mở được là bị sao ạ

Top