Chính sách giá và theo dõi hợp đồng trên CRM

MrQuyết

New Member
- Mình thấy hiện tại trên CRM còn đang vướng những vấn đề sau cần khắc phục:
1. Phần chính sách giá trên CRM
+ Phía bên mình đặc thù kế toán quản lý chi tiết theo Gói/Chai sản phẩm.
+ Nhưng đối với bộ phận bán hàng tới đại lý thì lại bán theo đầu thùng. Bên mình đã khai báo chính xác đơn vị chuyển đổi từ chai/gói ra thùng cả trên kế toán và CRM. Nhưng trong phần chính sách giá trên CRM lại không có phần chính sách giá theo đơn vị chuyển đổi dẫn tới khi nhân viên thị trường đặt đơn hàng theo đầu thùng không tự động nhảy được lên giá sản phẩm (Hiện tại bên mình phải khắc phục bằng việc quản lý ngoài excel rất bất tiện)

2. Bên mình có xây dựng hợp đồng bán hàng ví dụ: vào ngày 15/09-30/09 bên mình sẽ lập các hợp đồng bán hàng tới các đại lý trong tháng 10.
- Vậy làm sao để mình theo dõi được tình hình thực hiện hợp đồng đó trong tháng 10 của bên mình vì bên mình 1 hợp đồng được chia làm nhiều lần giao hàng trong tháng 10. (Mình chỉ cần giá trị thành tiền ví dụ: Hợp đồng 10 tỷ tới ngày 15/10 đã thực hiện 5 tỷ còn lại 5 tỷ cần phải thực hiện trên báo cáo trên CRM không làm được điều đó ?)
- Việc bắt hợp đồng vào đơn đặt hàng trên CRM chỉ mang tính chất tìm hàng hóa và đơn giá sản phẩm cho nhanh ?

- Mình là người quản lý nên mình muốn tìm hiểu rõ báo cáo trong mục quản lý hợp đồng cách chỉ tiêu trong báo cáo: Ví dụ: Số lượng đã giao hàng và số lượng chưa giao hàng 2 chỉ tiêu này giúp được gì cho người quản lý và làm sao lên được số liệu.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

HTLE_MISA

Member
Kính thưa anh Quyết
MISA xin phúc đáp các vướng mắc của anh như sau:
Vấn đề 1: Thiết lập chính sách giá cho đơn vị chuyển đổi trên CRM => Vấn đề này MISA đã ghi nhận từ yêu cầu của anh và đưa vào yêu cầu phát triển nhé
Vấn đề 2: Theo dõi tình hình thực hiện Hợp đồng: Thưa anh, trên CRM đang thiết lập chi tiết cho nhân viên kinh doanh theo dõi giá trị hợp đồng, Giá trị xuất hóa đơn và số đã thu và còn phải thu của hợp đồng. Theo yêu cầu xem báo cáo theo anh mô tả anh vui lòng vào Ứng dụng Kế toán/ Báo cáo / Hợp đồng/ Xem các báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng nhé
- Link đơn hàng và hợp đồng vào nhau mục đích để thuận tiện trong quá trình khai báo và cho phép người dùng biết được đơn hàng này thuộc hợp đồng nào để tiện theo dõi
- Cột số lượng đã giao hàng trên đơn đặt hàng sẽ cho nhân viên kinh doanh thấy tình hình giao hàng của đơn hàng đó đã giao được báo nhiêu rồi. Số liệu này sẽ lấy lên theo chứng từ háng hàng của bên kế toán link sang nhé
TRân trọng cảm ơn anh
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top