Chi tiết một số mẫu đã chỉnh sửa

Thảo luận trong 'Hỏi về Mẫu biểu báo cáo - Sửa mẫu chứng từ' bắt đầu bởi Hồ Thị Trang_MISA, 8/6/18.

 1. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

 2. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 20/6/18
 3. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Chỉnh sửa cuối: 20/6/18
 4. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Mẫu giấy rút dự toán có dòng tổng tiền bằng chữ in đậm
  Cách in: Trên các chứng từ rút dự toán, chứng từ chuyển khoản kho bạc, lương bảo hiểm - In - CHọn mẫu Giấy rút dự toán ngân sách C2-02a/NS theo TT77

  upload_2018-6-20_15-43-52.

  Link mẫu: https://drive.google.com/open?id=1rWBlfavPFFcIqOPmVtslI7UJR9E7A5Fl
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/7/18
 5. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Sửa mẫu Chứng từ kế toán bỏ Tên, địa chỉ, thay bằng Nội dung, số chứng từ gốc kèm theo và thêm người lập biếu
  Nội dung: lấy diễn giải chung
  thêm dòng: Kèm theo: ... số chứng từ gốc
  Thêm Người lập biểu

  In trên giao diện: Tổng hợp/ chứng từ nghiệp vụ khác

  upload_2018-6-20_15-44-14.

  Link mẫu: https://drive.google.com/open?id=1VdmnrySFJsn81M9GcypiriXfXWwjWWrm
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/7/18
 6. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 23/7/18
 7. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 12/7/18
 8. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 20/6/18
 9. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

 10. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

 11. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

 12. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

 13. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

 14. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

 15. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Sửa mẫu 05- bản xác nhận số dư tiền gửi tại KBNN thêm phần ghi chú
  "Ghi chú: Niên độ: ........; Mã nguồn ......; Số tiền: ........" (Số tiền lấy số dư cuối kỳ)
  In tại giao diện: Báo cáo/ Báo cáo đối chiếu kho bạc/ mẫu 05- bản xác nhận số dư tiền gửi tại KBNN (mẫu QĐ4377)


  upload_2018-7-12_14-53-16.
  Link mẫu: https://drive.google.com/open?id=1ITe2lQkTB8z4zwIrQ-MGc0AUrvItllmG
   
 16. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

 17. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

 18. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

 19. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

 20. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

Bài viết liên quan: tiết một
Diễn đàn Tiêu đề Date
Hỏi về Mẫu biểu báo cáo - Sửa mẫu chứng từ In Sổ cái - Mục lục ngân sách theo tiết tiểu mục 20/6/19
Hỏi về Mẫu biểu báo cáo - Sửa mẫu chứng từ Danh sách một số mẫu biểu đã chỉnh sửa sản phẩm MIMOSA 2019 8/6/18

Chia sẻ trang này