Chi tiết một số mẫu đã chỉnh sửa CUKCUK

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Sửa mẫu in bill 80cm/ mẫu 1 lấy lên đơn vị tính
upload_2018-7-12_17-0-37.png

Giải pháp:
Bước 1:Tải mẫu ở links sau: https://drive.google.com/open?id=0B-7vSci8-p57d0lYcUtCM2Z3b1k
Bước 2: Vào tiện ích/ thiết lập/Thiết lập máy in và mẫu in/Tại phần in thu ngân /Tùy chỉnh mẫu in/Chọn khổ giấy in cuộn 80mm/Chọn mẫu tự chỉnh/Chọn tới mẫu vừa tải về
Bước 3: Coppy đè mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Các mẫu biên bản bàn giao ca,phiếu kiểm đồ, phiếu đặt chỗ bị mất lề phải đã chỉnh sửa
Giải pháp:
Bước 1: Tải mẫu theo file tại links sau: https://drive.google.com/open?id=1MlRBDnfdREQZhBhSVaoLWxgJc_xcIo3j
Bước 2: Lưu mẫu đình kèm và lưu đè vào thư mục: C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
Tên mẫu lần lượt như sau:

ShiftRecord: biên bản bàn giao ca

CheckOrder: phiếu kiểm đồ

Booking: phiếu đặt chỗ
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Mẫu hóa đơn khổ giấy 70mm
upload_2018-7-13_8-31-33.png


Bước 1:Tải mẫu ở links sau: https://drive.google.com/open?id=1QLLvzxGOYFo_Dxr_znbVts2x9jUl-hoA
Bước 2: Vào tiện ích/ thiết lập/Thiết lập máy in và mẫu in/Tại phần in thu ngân /Tùy chỉnh mẫu in/Chọn khổ giấy in cuộn 80mm/Chọn mẫu tự chỉnh/Chọn tới mẫu vừa tải về
Bước 3: Coppy đè mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
 
Sửa lần cuối:

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Mẫu hóa đơn khổ giấy 58mm có đơn vị tính

upload_2018-7-13_8-35-15.png

Bước 1:Tải mẫu ở links sau: https://drive.google.com/open?id=13flfCR_rgrNB0Gr2kpbrAX2YPN628NOs
Bước 2: Vào tiện ích/ thiết lập/Thiết lập máy in và mẫu in/Tại phần in thu ngân /Tùy chỉnh mẫu in/Chọn khổ giấy in cuộn 58mm/Chọn mẫu tự chỉnh/Chọn tới mẫu vừa tải về
Bước 3: Coppy đè mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Mẫu hóa đơn khổ giấy 76mm
upload_2018-7-13_8-38-37.pngBước 1:Tải mẫu ở links sau: https://drive.google.com/open?id=1TzZiDg5e6na4etDUh5hYFLxoEy0jqLzB
Bước 2: Vào tiện ích/ thiết lập/Thiết lập máy in và mẫu in/Tại phần in thu ngân /Tùy chỉnh mẫu in/Chọn khổ giấy in cuộn 80mm/Chọn mẫu tự chỉnh/Chọn tới mẫu vừa tải về
Bước 3: Coppy đè mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Mẫu hóa đơn khổ giấy 80mm mẫu 1 giảm lề phải
upload_2018-7-13_8-41-59.png


Bước 1:Tải mẫu ở links sau: https://drive.google.com/open?id=1xXAseVWdz3gsRLkWMNLEcbNI3ntIAhLx
Bước 2: Vào tiện ích/ thiết lập/Thiết lập máy in và mẫu in/Tại phần in thu ngân /Tùy chỉnh mẫu in/Chọn khổ giấy in cuộn 80mm/Chọn mẫu tự chỉnh/Chọn tới mẫu vừa tải về
Bước 3: Coppy đè mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Mẫu hóa đơn khổ giấy 80mm mẫu 3 giảm lề phải
upload_2018-7-13_8-45-1.pngBước 1:Tải mẫu ở links sau: https://drive.google.com/open?id=164GL_-ZgPwt-b08GiJVFUvcq3BLTJvfX
Bước 2: Vào tiện ích/ thiết lập/Thiết lập máy in và mẫu in/Tại phần in thu ngân /Tùy chỉnh mẫu in/Chọn khổ giấy in cuộn 80mm/Chọn mẫu tự chỉnh/Chọn tới mẫu vừa tải về
Bước 3: Coppy đè mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Mẫu hóa đơn khổ giấy A4
upload_2018-7-13_8-48-1.png

Bước 1:Tải mẫu ở links sau: https://drive.google.com/open?id=1h9vPfACtpb8DZo99ITekbq8oaG5dDJAK
Bước 2: Vào tiện ích/ thiết lập/Thiết lập máy in và mẫu in/Tại phần in thu ngân /Tùy chỉnh mẫu in/Chọn khổ giấy inA5/Chọn mẫu tự chỉnh/Chọn tới mẫu vừa tải về
Bước 3: Coppy đè mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Sửa mẫu in bill 80cm/ mẫu 3 lấy lên đơn vị tính

upload_2018-8-15_16-20-31.png


Giải pháp:
Bước 1:Tải mẫu ở links sau: https://drive.google.com/open?id=1yCTn1bqi8q5YEcJTgU1CdHfK1_nJap1S
Bước 2: Vào tiện ích/ thiết lập/Thiết lập máy in và mẫu in/Tại phần in thu ngân /Tùy chỉnh mẫu in/Chọn khổ giấy in cuộn 80mm/Chọn mẫu tự chỉnh/Chọn tới mẫu vừa tải về
Bước 3: Coppy đè mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top