chi tăng thu nhập tren tai khoan 3713

hobaominh

New Member
hiện tại trường mình có phát sinh nghiệp vụ như sau
cuôi năm 2020 m xác có định thu nhập tăng thêm la 14.000.000
sang tháng 01/2021 (năm chỉnh lý 2020) có làm chứng từ chuyển sang từ tk 9523 sang tài khoản 3713: 14.000.000
tới 15/01/2021 có làm hồ sơ rút về chi thu nhập tăng thêm từ nguồn 3713: 14.000.000
vậy mình phải hạch toán như thế nào ak!!!
và TK 3713 rút năm tài chính 2020 hay 2021 ak!!! mong bên misa giup đo ak
 
Top