Chi phí mua hàng

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Tài liệu gồm các nội dung sau:
 • Mục 1: Giải đáp câu hỏi: Chi phí mua hàng là gì?
 • Mục 2: Các loại chi phí mua hàng trên phần mềm và hướng dẫn hạch toán, phân bổ vào chứng từ mua hàng trong nước, nhập khẩu hàng nhập kho
 • Mục 3: Xử lý trường hợp xóa, sửa chứng từ chi phí mua hàng báo đã được phân bổ hết, hướng dẫn cách đối chiếu chứng từ chi phí mua hàng đã được phân bổ vào chứng từ nào
-----------------------------------------------------

1. Chi phí mua hàng là gì?

Khi mua hàng có phát sinh các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình thu mua hàng hóa như: bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, thuê bến bãi, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản đưa hàng hóa từ nơi mua về đến kho doanh nghiệp, các khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu mua hàng hóa...
* Lưu ý: Chi phí mua hàng chỉ nên phân bổ khi hạch toán chứng từ mua vật tư hàng hóa nhập kho


2. Các loại chi phí mua hàng trên phần mềm

2.1. Chi phí mua hàng không tham gia tính thuế hàng nhập khẩu (thường là chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản ... phát sinh trong nước trong quá trình thu mua hàng hóa)
 • Tập hợp trên phần mềm: với chứng từ mua hàng trong nước nhập kho chi phí này được tập hợp ở tab "3.Chi phí", với chứng từ Mua hàng nhập khẩu nhập kho, chi phí này thể hiện ở tab "4.Phí hàng về kho"
upload_2018-12-31_14-43-40.png
 • Cách phân bổ chi phí mua hàng không tham gia tính thuế hàng nhập khẩu - Xem hướng dẫn Tại đây

2.2. Chi phí trước hải quan, là chi phí mua hàng có tham gia tính thuế hàng nhập khẩu (cộng với tiền hàng để tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu,..)
 • Tập hợp trên phần mềm: Chi phí này chỉ (có thể) phát sinh khi nhập khẩu hàng hóa về nhập kho, trên chứng từ Mua hàng nhập khẩu nhập kho sẽ tập hợp ở tab "3. Phí trước hải quan"
upload_2018-12-31_14-47-17.png

 • Cách phân bổ Phí trước hải quan cho hàng nhập khẩu nhập kho - Xem hướng dẫn Tại đây (* Lưu ý: trường hợp Mua hàng nhập khẩu tỷ giá tính thuế nhập khẩu hải quan áp khác với tỷ giá mua hàng của nhà cung cấp - Xem hướng dẫn Tại đây)

3. Xử lý trường hợp xóa, sửa chứng từ chi phí mua hàng báo đã được phân bổ hết, cách đối chiếu chứng từ chi phí mua hàng đã được phân bổ vào chứng từ nào

 • Bước 1: Vào Báo cáo\ Báo cáo đối chiếu\ Tình hình phân bổ chi phí mua hàng\ Bỏ tích Chỉ hiển thị các chứng từ chi phí chưa phân bổ hết, chọn khoảng thời gian để xem báo cáo. Báo cáo này sẽ chỉ cho anh/chị các chứng từ mua hàng nhập kho đã chọn đến chứng từ mua dịch vụ đó để phân bổ chi phí mua hàng.
ggg 1.PNG
 • Bước 2: Anh/chị tích vào số chứng từ mua hàng nhập kho tương ứng với chi phí mua hàng cần xóa, sửa \ Bỏ ghi\ Sửa\ tích sang tab Chi phí (hoặc Phí hàng về kho, phí trước hải quan)\ tích vào chứng từ mua dịch vụ cần xóa, sửa \Tích Loại bỏ\ Cất lại chứng từ mua hàng
  ggg 1.PNG
 • Bước 3: Mở chứng từ mua dịch vụ lên\ Bỏ ghi\ xóa (hoặc sửa, phân bổ lại)

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
P

Phạm Thùy Nga

Guest
Tài liệu có những nội dung sau:
 • Mục 1: Phân bổ 1 chứng từ chi phí mua hàng cho một hoặc nhiều hóa đơn mua hàng nhập kho
 • Mục 2: Phân bổ nhiều chứng từ mua dịch vụ cho một hóa đơn mua hàng nhập kho
 • Mục 3: Phân bổ nhiều chứng từ mua dịch vụ cho nhiều hóa đơn mua hàng nhập kho
-----------------------------------------------------------

1. Phân bổ 1 chứng từ mua hàng cho 1/nhiều hóa đơn mua hàng

 • Trường hợp 1: Chi phí mua hàng hạch toán riêng trên chứng từ mua dịch vụ, không nằm trên chứng từ mua hàng - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Trường hợp 2: Chi phí mua hàng hạch toán chung cùng với hàng mua nhập kho trên chứng từ mua hàng - Xem hướng dẫn Tại đây
* Lưu ý: Nếu mặt hàng được phân bổ chi phí mua hàng đã xuất kho rồi thì cần thao tác tính lại giá xuất kho để cập nhật lại giá xuất kho cho các phiếu xuất tương ứng Xem hướng dẫn Tại đây

2. Phân bổ nhiều chứng từ mua dịch vụ cho 1 hóa đơn mua hàng - Xem hướng dẫn Tại đây


3. Phân bổ nhiều chứng từ mua dịch vụ cho nhiều hóa đơn mua hàng

Hiện tại trên chương trình chưa phân bổ tự động được nhiều chứng từ mua dịch vụ cho nhiều hóa đơn mua hàng. Nên nếu gặp trường hợp này sẽ thực hiện theo 3 bước sau:
 • Bước 1: Thêm mới các hóa đơn mua dịch vụ, tích vào nút "Là chi phí mua hàng", định khoản: Nợ TK kho (152,156...)/Có TK lq (111,331...), cất giữ chứng từ.
 • Bước 2: Thêm mới hóa đơn mua hàng, khai báo các thông tin mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, tích vào Tab "3.Chi phí" (hoặc "4.Phí hàng về kho")/Chọn đến các chứng từ chi phí mua hàng cần phân bổ/ tự nhập tay cột "số phân bổ kỳ này" cho hóa đơn mua hàng này, tích phân bổ theo số lượng hoặc giá trị, nhấn nút "Đồng ý"
upload_2018-12-31_14-58-28.png

Bước 3: Thêm mới các hóa đơn mua hàng khác và phân bổ chi phí dịch vụ tương tự như vậy


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top