Chi phí hóa đơn không kê khai thuế

Mình có Hóa đơn cước điện thoại bị sai địa chỉ công ty. mình không kê khai thuế GTGT đầu vào mà chỉ hạch toán vào chi phí thì định khoản như nào.
 

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Mình có Hóa đơn cước điện thoại bị sai địa chỉ công ty. mình không kê khai thuế GTGT đầu vào mà chỉ hạch toán vào chi phí thì định khoản như nào.
Thưa Quý khách hàng!
Anh/Chị mô tả lại giúp em nhé
Có phải đơn vị có 2 hóa đơn chi phí đầu vào đã được kê khai thuế nhưng phát hiện có sai sót về địa chỉ công ty nên giờ muốn điều chỉnh không ạ
Trân trọng!
 
Thưa Quý khách hàng!
Anh/Chị mô tả lại giúp em nhé
Có phải đơn vị có 2 hóa đơn chi phí đầu vào đã được kê khai thuế nhưng phát hiện có sai sót về địa chỉ công ty nên giờ muốn điều chỉnh không ạ
Trân trọng!
Không mình nhận được hóa đơn thấy sai địa chỉ công ty nên mình không kê khai thuế đầu vào nữa. Nhưng mình muốn kê vào chi phí thì có ok không. và nên hạch toán như nào
 

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Không mình nhận được hóa đơn thấy sai địa chỉ công ty nên mình không kê khai thuế đầu vào nữa. Nhưng mình muốn kê vào chi phí thì có ok không. và nên hạch toán như nào
Nếu vậy anh/chị cứ vào chứng từ mua dịch vụ hạch toán nợ TK chi phi\có 111, 112, 331 và không kê khai thông tin bên tab thuế ạ
Trân trọng!
 
Top