CHI LƯƠNG BẰNG TIỀN MẶT

baominh

New Member
ĐƠN VỊ MÌNH CHI LƯƠNG BẰNG TIỀN MẶT!! KHI MINH KẾT NỐI PHAN MEM QLCB VOI MISA THI CHI PHÁT SINH GIẤY CK LƯƠNG BẢO HIỂM, VẬY M LÀM SAO DE PHAT SINH GIAY RUT TIEN MAT KHI NOI PHAN MEM QLCB VOI MISA AK!!
 
Top