Chi lương 2019 từ nguồn CCTL dư năm 2018

Phuongkt_03

New Member
Cho mình hỏi: chi lương năm 2019 (phần tăng thêm do tăng mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng) từ số dư nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu hoạt động SXKD DV năm 2018 thì hạch toán như nào?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Cho mình hỏi: chi lương năm 2019 (phần tăng thêm do tăng mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng) từ số dư nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu hoạt động SXKD DV năm 2018 thì hạch toán như nào?
Thưa Quý khách hàng!
MISA đã nhận được câu hỏi và sẽ xem xét phản hồi trong thời gian sớm nhất ạ
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Cho mình hỏi: chi lương năm 2019 (phần tăng thêm do tăng mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng) từ số dư nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu hoạt động SXKD DV năm 2018 thì hạch toán như nào?
Thưa Quý khách hàng!
MISA xin trả lời vấn đề này như sau:
Khi ch lương từ số dư nguồn CCTL năm trước: vào tổng hợp\ chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ TK611/có TK334

Vào phiếu chi: Nợ TK334/có TK112

Cuối năm kết chuyển phần đã chi
Nợ 911/Có TK 611
Nợ 4211/Có TK 911
Nợ TK 468/Có TK4211

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Phuongkt_03

New Member
Thưa Quý khách hàng!
MISA xin trả lời vấn đề này như sau:
Khi ch lương từ số dư nguồn CCTL năm trước: vào tổng hợp\ chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ TK611/có TK334

Vào phiếu chi: Nợ TK334/có TK112

Cuối năm kết chuyển phần đã chi
Nợ 911/Có TK 611
Nợ 4211/Có TK 911
Nợ TK 468/Có TK4211

Trân trọng!
Tài khoản 611 trên phần mềm misa hạch toán chi tiết đến bậc 3 và chi tiết theo nguồn. Vậy bạn cho minh hỏi thì hạch toán 611 chi tiết và nguồn thế nào
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Cho mình hỏi thêm với: Khi có nguồn CCTL dư có năm 2019 chuyển sang. Vậy khi chi thu nhập tăng thêm dùng nguồn CCTL thì hạch toán Nợ TK 468, Có TK 111 luôn được không? Hay phải định khoản Nợ 6421 Có 334 và Nợ 334 Có 111. Vì bên mình là đơn vị sự nghiệp côn lập tự chủ nên không dùng TK 611. Cám ơn !
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Cho mình hỏi thêm với: Khi có nguồn CCTL dư có năm 2019 chuyển sang. Vậy khi chi thu nhập tăng thêm dùng nguồn CCTL thì hạch toán Nợ TK 468, Có TK 111 luôn được không? Hay phải định khoản Nợ 6421 Có 334 và Nợ 334 Có 111. Vì bên mình là đơn vị sự nghiệp côn lập tự chủ nên không dùng TK 611. Cám ơn !
Thưa anh/chị
MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Cho mình hỏi thêm với: Khi có nguồn CCTL dư có năm 2019 chuyển sang. Vậy khi chi thu nhập tăng thêm dùng nguồn CCTL thì hạch toán Nợ TK 468, Có TK 111 luôn được không? Hay phải định khoản Nợ 6421 Có 334 và Nợ 334 Có 111. Vì bên mình là đơn vị sự nghiệp côn lập tự chủ nên không dùng TK 611. Cám ơn !
Thưa anh/chị
Th này đơn vị chi qua 642 nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top