CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ XUẤT QUỸ

PhạmThị Hà

New Member
Chào anh/chị
Cty em chọn phương pháp tính tỷ giá bình quân tức thời khi in chứng từ phần lỗ do chênh lệch tỷ giá xuất quỹ lại thể hiện N635/C515 vậy ạ?
1610343322063.png
 
Top