Chênh lệch thu chi

caitoketoan

Member
upload_2020-8-3_9-18-22.png

Số dư đầu kỳ 2020
Có TK 714 9.257.349.591
Nợ TK 814 7.904.674.805
Ngày 15/06/2020: HĐND xã phê chuẩn quyết toán số kết dư là: 1.352.674.786
Ngày 13/07/2020 kho bạc nhập kết dư là 1.352.674.786
Vậy các bước thực hiện như thế nào ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top