Câu hỏi Misa về nhập số dư và phân bổ chi phí mua hàng

tung tung

Member
Công ty mình dùng chế độ kế toán theo thông tư 133, mới mua Misa năm 2018.

Năm 2017 công ty nhập khẩu 1 lô hàng nhưng năm 2018 hàng mới về đến kho.

* Năm 2017:

- Mình hạch toán giá trên hóa đơn (giá hàng chưa bao gồm chi phí mua hàng) vào tài khoản 151. Hạch toán chi phí mua hàng trên tài khoản 156.

* Câu hỏi: năm 2018 hàng về nhập kho:

1) Số dư chi phí mua hàng cuối năm 2017 (đang treo trên 156) được nhập vào số dư đầu năm 2018 như nào?

2) Năm 2018, làm thế nào mình phân bổ phần chi phí mua hàng ở trên 156?
 
Sửa lần cuối:

tung tung

Member

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị
MISA xin trả lời vấn đề của anh chị như sau:
- Nếu Năm 2017 mới hạch toán chứng từ khác Nợ 151/TK liên quan (chưa nhập kho chỉ hạch toán về mặt tài khoản) thì năm 2018 Chỉ cần lập chứng từ Nhập kho và thực hiện phân bổ chi phí mua hàng vào cột khí hàng về kho

upload_2018-6-15_15-40-36.png


- Nếu năm 2017 đã hạch toán Nhập kho Nợ 151 thì năm 2018 thực hiện điều chỉnh tồn kho để điều chỉnh tăng giá trị hàng hóa còn về mặt tài khoản đã hạch toán năm 2017 và treo trên số dư tài khoản 156. KHi điều chỉnh tồn kho thì hạch toán Nợ 156/156 để không làm tăng giá trị tài khoản
Trân trọng cảm ơn
 

Đính kèm

tung tung

Member
Thưa anh/chị
MISA xin trả lời vấn đề của anh chị như sau:
- Nếu Năm 2017 mới hạch toán chứng từ khác Nợ 151/TK liên quan (chưa nhập kho chỉ hạch toán về mặt tài khoản) thì năm 2018 Chỉ cần lập chứng từ Nhập kho và thực hiện phân bổ chi phí mua hàng vào cột khí hàng về kho

View attachment 3334

- Nếu năm 2017 đã hạch toán Nhập kho Nợ 151 thì năm 2018 thực hiện điều chỉnh tồn kho để điều chỉnh tăng giá trị hàng hóa còn về mặt tài khoản đã hạch toán năm 2017 và treo trên số dư tài khoản 156. KHi điều chỉnh tồn kho thì hạch toán Nợ 156/156 để không làm tăng giá trị tài khoản
Trân trọng cảm ơn
Em chưa hiểu lắm:
1) Theo hướng dẫn của Misa: http://help.misasme2017.misa.vn/nhapkho_hangmua_dangdiduong.htm=>em tưởng cứ hạch toán Nợ 151/Có Tk liên quan là đã nhập kho hàng mua đang đi đường.
- Tuy nhiên, em thấy chị có nhắc đến hạch toán N151/Ctk liên quan mà "chưa nhập kho chỉ hạch toán về mặt tài khoản". Thì hạch toán tại phân hệ nào, hạch toán như thế nào ạ?
2) Trích đoạn chị viết: "Khi điều chỉnh tồn kho thì hạch toán Nợ 156/156 để không làm tăng giá trị tài khoản"<= chỗ bôi đậm hình như nhầm phải ko ạ?
 
Sửa lần cuối:

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị
1. Anh chị cho MISA hỏi khi hạch toán Nợ 151 anh chị đang hạch toán ở giao diện nào của MISA để MISA hướng dẫn bước tiếp theo
2. Đoạn bôi đậm MISA không nhầm đâu ạ. Do năm 2017 đã hạch toán tài khoản 156 tức là đã ghi nhận vào sổ cái rồi nên khi hàng về chỉ cần điều chỉnh giá trị tồn kho để kho và sổ cái bằng nhau. Nhưng khi điều chỉnh tồn kho phải hạch toán nên hạch toán bút toán Nợ 156/Có 156 để không làm tăng sổ cái
Trân trọng cảm ơn
 

tung tung

Member
Thưa anh/chị
1. Anh chị cho MISA hỏi khi hạch toán Nợ 151 anh chị đang hạch toán ở giao diện nào của MISA để MISA hướng dẫn bước tiếp theo
2. Đoạn bôi đậm MISA không nhầm đâu ạ. Do năm 2017 đã hạch toán tài khoản 156 tức là đã ghi nhận vào sổ cái rồi nên khi hàng về chỉ cần điều chỉnh giá trị tồn kho để kho và sổ cái bằng nhau. Nhưng khi điều chỉnh tồn kho phải hạch toán nên hạch toán bút toán Nợ 156/Có 156 để không làm tăng sổ cái
Trân trọng cảm ơn
- Năm 2017: Công ty dùng excel để hạch toán. Đã hạch toán lô hàng như sau:
+ Giá mua hàng hóa (chưa bao gồm chi phí mua hàng) : Nợ 151/Có 331: 20 triệu
+ Chi phí bốc dỡ hàng hóa tại cảng, chi phí vận chuyển trên đường về kho (chi phí mua hàng): Nợ 156,1331/Có 331.
- Năm 2018: Bắt đầu nhập số dư vào phần mềm.
=> nhờ Misa hướng dẫn các bước tiếp theo?
 
Sửa lần cuối:

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị
Năm 2018 bắt đầu nhập số dư trên phần mềm thì anh/chị thực hiện như sau:
- Vào Nghiệp vụ nhập số dư ban đầu tài khoản 151, và 156 như số tiền đã chi
Ví dụ hình ảnh
upload_2018-6-18_9-16-22.png


- Mua hàng\thêm chứng từ mua hàng nhập khẩu: Hạch toán như hình
upload_2018-6-18_9-18-26.png


upload_2018-6-18_9-19-29.png


Nếu không chọn được tài khoản 151 thì vào hệ thống tùy chọn bỏ hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ
upload_2018-6-18_9-20-25.png
 

tung tung

Member
Thưa anh/chị
Năm 2018 bắt đầu nhập số dư trên phần mềm thì anh/chị thực hiện như sau:
- Vào Nghiệp vụ nhập số dư ban đầu tài khoản 151, và 156 như số tiền đã chi
Ví dụ hình ảnh
View attachment 3352

- Mua hàng\thêm chứng từ mua hàng nhập khẩu: Hạch toán như hình
View attachment 3353

View attachment 3354

Nếu không chọn được tài khoản 151 thì vào hệ thống tùy chọn bỏ hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ
View attachment 3355
Thưa Misa!
Nếu làm như trên về mặt giá trị đúng nhưng về mặt số lượng thì trên báo cáo tổng hợp tồn kho, kho hàng đang đi đường (kho 151) vẫn còn tồn lại hàng hóa, giống như kho 156
 

Đính kèm

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh chị
MISA hướng dẫn ở trên là trường hợp hàng 151 chưa nhập kho mới chỉ hạch toán vào sổ cái. Nếu trường hợp đã nhập kho năm trước anh chị có thể làm theo cách như sau:
- Thực hiện chuyển kho từ kho 151 sang kho 156 http://help.misasme2017.misa.vn/html_17020000.htm
- Để phân bổ được chi phí vận chuyển vào giá trị hàng hóa anh chị vào kho\Kiểm kê kho: để điều chỉnh tăng giá trị của hàng hóa và hạch toán bút toán Nợ 156/Có 156 để không ảnh hưởng đến tài khoản 156 đã hạch toán
Trân trọng cảm ơn
 
Top