Câu hỏi Bảng cân đối kế toán

tung tung

Member
Thưa Misa, khi lập bảng cân đối kế toán theo TT200, TT133, QĐ 48 có 2 khoản mục là phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu dài hạn của khách hàng.
=>Vậy phần mềm misa có phân biệt được đâu là 131 ngắn hạn hay 131 dài hạn không?
 

Trần Yến Chi

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Quý khách hàng!
Hiện tại trên phần mềm tài khoản 131 chưa chia ngắn hạn và dài hạn.
Quý khách có thể thêm tài khoản con và thiết lập trên báo cáo tài chính.
Trân trọng cảm ơn ạ!
 
Top