Cấu hình Kaspersky không chặn kết nối mạng LAN

- Bước 1: Mở Kaspersky lên, chọn Cấu hình:
1.JPG


- Bước 2: Bảo vệ - Tường lửa:
2.JPG


- Bước 3: Vào phần Mạng
3.JPG


- Bước 4: Chuyển hết về thành "Mạng tin tưởng"
4.JPG
 
Top