Cấu hình cho PM diệt virus AVG không chặn nhập/xuất Excel

Khi nhập/xuất excel trên phần mềm lỗi như ảnh:
loi.jpg


Bước 1: mở phần mềm diệt virus (ví dụ: ở đây là AVG, còn phần mềm AVAST cũng tương tự)

1.jpg


Bước 2: Chọn Setting

2.JPG


Bước 3: Chọn Exceptions - Add Exceptions

3.JPG


Bước 4: Chọn Browse

4.JPG

Bước 5: Tích chọn đường dẫn thư mục bộ cài MISA và đường dẫn chứa file nhập/xuất Excel (ví dụ: đường dẫn thư mục bộ cài Misa là "C:\MISA JSC" , còn đường dẫn chứa file excel là "E:\Excel") - OK

5.JPG


Bước 6: Tắt phần mềm mở lại, Sau đó nhập/xuất lại Excel.
 
Sửa lần cuối:
Top