Cập nhật trạng thái

1.Trên MISA.SME.NET 2021 tạo hóa đơn điện tử tại BÁN HÀNG
2.Trên Misa meInvoice (Desktop) vào Tiện ích/Cập nhật dữ liệu từ phần mềm khác
3.Phát hành hóa đơn điện tử trên MISA.SME.NET 2021
4.Trên Misa meInvoice (Desktop): bấm Cập nhật trạng thái

Sau khi bấm không thấy trên Misa meInvoice cập nhật các thông tin của hóa đơn đã phát hành thành công đó.
 
Sửa lần cuối:
Top