Cap nhât theo thông tư mới

baominh

New Member
Chào ad!
cho mình hỏi hiện tại mình đang làm tại đơn vị trường học, hiện tại đơn vị mình có công văn mới là nhưng tài sản cố định vô hình bao gôm phần mêm (phần mềm Misa, phần mềm QLTH ...) phải có tỷ lệ khấu hao thì m phai làm sao ak!
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Chào ad!
cho mình hỏi hiện tại mình đang làm tại đơn vị trường học, hiện tại đơn vị mình có công văn mới là nhưng tài sản cố định vô hình bao gôm phần mêm (phần mềm Misa, phần mềm QLTH ...) phải có tỷ lệ khấu hao thì m phai làm sao ak!
Thưa anh/chị
Không biết Thông tư mới đơn vị đang đề cập là thông tư nào vậy ạ?
Trân trọng
 

baominh

New Member
Thưa anh/chị
Không biết Thông tư mới đơn vị đang đề cập là thông tư nào vậy ạ?
Trân trọng
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 38/2018/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 12 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH; DANH MỤC VÀ GIÁ QUY ƯỚC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 38/2018/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 12 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH; DANH MỤC VÀ GIÁ QUY ƯỚC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP
Thưa anh/chị
văn bản đơn vị chụp em vẫn chưa thấy chỗ nào là quy định về tỷ lệ hao mòn cho TSCĐ vô hình, và thông tư ban hành là thông tư nào? hiện tại MISA cũng chưa cập nhật thông tư nào liên quan tới việc TSCĐ vô hình có tỷ lệ hao mòn, đơn vị co thể hỏi lại đơn vị chủ quản thử nhé
Trân trọng
 

baominh

New Member
DAY AK
Thưa anh/chị
văn bản đơn vị chụp em vẫn chưa thấy chỗ nào là quy định về tỷ lệ hao mòn cho TSCĐ vô hình, và thông tư ban hành là thông tư nào? hiện tại MISA cũng chưa cập nhật thông tư nào liên quan tới việc TSCĐ vô hình có tỷ lệ hao mòn, đơn vị co thể hỏi lại đơn vị chủ quản thử nhé
Trân trọng
 

Đính kèm

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Thưa anh/chị
Theo em đọc văn bản em cũng không thấy nêu rõ quy định ntn về việc tỷ lệ hao mòn của TSCĐ vô hình và hiện tại cũng chưa thấy có công văn quyết định nào công khai nên nếu theo nu cầu đơn vị muốn nhập tỷ lệ hao mòn thì đơn vị vẫn nhập bình thường, còn theo TT45 thì không nhâp tỷ lệ hao mòn cho tscđ vô hình
Trân trọng
 

baominh

New Member
Thưa anh/chị
Theo em đọc văn bản em cũng không thấy nêu rõ quy định ntn về việc tỷ lệ hao mòn của TSCĐ vô hình và hiện tại cũng chưa thấy có công văn quyết định nào công khai nên nếu theo nu cầu đơn vị muốn nhập tỷ lệ hao mòn thì đơn vị vẫn nhập bình thường, còn theo TT45 thì không nhâp tỷ lệ hao mòn cho tscđ vô hình
Trân trọng
phan phụ lục 02 co huong dan do ask
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
phan phụ lục 02 co huong dan do ask
Thưa anh/chị
Nếu theo nhu cầu đơn vị ở công văn thì đơn vị muốn nhập tỷ lệ hao mòn thì đơn vị vẫn nhập bình thường trên PM, còn theo TT45 thì không nhâp tỷ lệ hao mòn cho tscđ vô hình nhé
Trân trọng
 

baominh

New Member
Thưa anh/chị
Nếu theo nhu cầu đơn vị ở công văn thì đơn vị muốn nhập tỷ lệ hao mòn thì đơn vị vẫn nhập bình thường trên PM, còn theo TT45 thì không nhâp tỷ lệ hao mòn cho tscđ vô hình nhé
Trân trọng
hiện tại trên phần mềm không cho thay dđổi thông tin vì tài sản đax phát sinh nghiệp vụ nên không cho thay đổi, vậy bây giờ phải sưa như thế nhào ak!!
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
hiện tại trên phần mềm không cho thay dđổi thông tin vì tài sản đax phát sinh nghiệp vụ nên không cho thay đổi, vậy bây giờ phải sưa như thế nhào ak!!
Thưa anh/chị
Nếu muốn sửa thông tin TSCĐ đã có phát sinh đơn vị phải xóa hêt phát sinh liên quan đi để chỉnh sửa, nếu không muốn xóa mà muốn làm tiếp tục thì đơn vị dùng chức năng đánh giá lại TSCĐ để thay đổi tỷ lệ hao mòn kể từ thời điểm đánh giá
HD cụ thể:http://help.mimosa2019.misa.vn/inde..._co_sdung_phmem_qlts_danh_gia_lai_tai_san.htm
Trân trọng
 
Top