CẬP NHẬT GIÁ VỐN TRÊN SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Sonysony

New Member
Cty mình đang sài Misa 2021-R8. Do đặc thù của công ty, nên việc ghi nhận "Chứng từ bán hàng" và "phiếu xuất kho" được lập riêng lẻ. Do đó khi mình tạo "chứng từ bán hàng" thì mình không tick vào "kiêm phiếu xuất kho" . Vì vậy khi mình xem báo cáo "sổ chi tiết bán hàng" thì cột đơn giá vốn và giá vốn không hiển thị (tức là bằng 0), mặc dù đối tượng tập hợp chi phí ở cả chứng từ bán và PXK đã được đưa vào đầy đủ. Misa có thể hỗ trợ mình khắc phục tình trạng này được ko?
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top