Cập nhật biểu mẫu Thông tư 77/2017/TT-BTC

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
để trống NDKT mã chương số tiền: trong bảng hạch toán đồng thời....
Thưa anh /chị !

Anh chị đang muốn sửa mẫu C2-11b ( TT77) để trống mã NDKT, mã chương và số tiền ở phần hạch toán đồng thời đúng không ạ?
Anh/chị vui lòng tải mẫu tại link: https://drive.google.com/open?id=16OcCIXo_zakEC8JSqoQ2bv-OmX7yRh8j
Sau đó coppy đè vào thư mục: C:\MISA JSC\MISA Bamboo.NET 2017\Report\Custom
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
làm sao điền được Cấp .............. Mã CTMT, DA và HTCT: .....................
Thưa Quý khách hàng!
Hiện tại trên phần mềm MISA bamboo.net 2017 chưa lấy lên được thông tin như đơn vị yêu cầu.

Quý khách hàng vui lòng cung cấp thêm thông tin: Tên đơn vị, địa chỉ, mã ĐV quan hệ ngân sách, số điện thoại liên hệ, tên người liên hệ và gửi vào hòm thư [email protected] và đính kèm Links forum để MISA tiếp nhận thông tin và chuyển thành yêu cầu phát triển sản phẩm ạ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top