Cần hỗ trợ về gỡ bỏ dữ liệu ạ

Do mình phục hồi nhiều dữ liệu quá nên giờ muốn gỡ bỏ bớt mà mình đăng nhập vào để gỡ bỏ thì toàn báo lỗi là tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng thôi ạ
 
Top