Cài đặt phần mềm MISA

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY

Tài liệu này gồm có các nội dung sau, anh/chị đang gặp vấn đề nào thì tìm đến hướng dẫn tương ứng để xem nhé:
 • Mục 1: Hướng dẫn cài đặt phần mềm (dành cho cả máy chủ và máy trạm): tải bộ cài, cài đặt, xử lý khi cài đặt lỗi, trả lời một số câu hỏi về cài đặt
  • Có thể cài chung phần mềm MISA SME.NET 2017 và MISA SME.NET 2019 trên cùng một máy không?
  • Phần mềm có thể cài đặt trên nhiều máy tính không? Có cần phải mua thêm khi cài đặt cho máy khác không?
  • Các máy tính có cần cài đặt chung một phiên bản không?
 • Mục 2: Hướng dẫn thao tác sau khi cài để sử dụng dữ liệu với máy tính là máy chủ: hướng dẫn tạo dữ liệu, phục hồi dữ liệu, đăng ký giấy phép sử dụng
 • Mục 3: Hướng dẫn thao tác sau khi cài để sử dụng dữ liệu với máy tính là máy trạm: hướng dẫn kết nối dữ liệu với máy chủ, đăng ký giấy phép sử dụng
------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Cài phần mềm, xử lý cài đặt lỗi và trả lời một số câu hỏi về cài đặt

1.1. Hướng dẫn cài phần mềm
 • Bước 1: Download bộ cài. Anh/Chị tải bộ cài theo danh sách bộ cài MISA SME.NET 2017 - Link tải Tại đây hoặc MISA SME.NET 2019 - Link tải Tại đây
 • Bước 2: Cài đặt phần mềm (Dành cho cả máy chủ và máy trạm) - Xem hướng dẫn Tại đây
>> Tải bộ cài mới nhất và dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 dưới sự hỗ trợ của chuyên viên MISA:

1.2. Hướng dẫn xử lý Lỗi khi cài đặt phẩn mềm - Xem hướng dẫn Tại đây

1.3. Trả lời một số câu hỏi về cài đặt phần mềm
 • Có thể cài chung phần mềm MISA SME.NET 2017 và MISA SME.NET 2019 trên cùng một máy không?
  • Trả lời: Để cài thêm phiên bản, cài đồng thời phần mềm MISA SME.NET 2017 và MISA SME.NET 2019 trên cùng 1 máy tính - Thao tác tương tự hướng dẫn Tại đây
 • Phần mềm có thể cài đặt trên nhiều máy tính không? Có cần phải mua thêm khi cài đặt cho máy khác không?
  • Trả lời: Phần mềm có thể cài đặt trên nhiều máy tính. Nếu các máy vẫn dùng cho một công ty, chi nhánh như nhau đã được mua giấy phép sử dụng thì sẽ không mất thêm chi phí, anh/chị dùng máy tính nào thì đăng ký giấy phép sử dụng của công ty, chi nhánh tương ứng vào dữ liệu
 • Các máy tính có cần cài đặt chung một phiên bản không?
  • Trả lời: Các máy tính sử dụng chung 1 dữ liệu cần cài đặt phần mềm cùng phiên bản với máy chủ và ngược lại. Để kiểm tra phiên bản của phần mềm, anh/chị vào Trợ giúp\Giới thiệu\Xem phiên bản đang sử dụng

2. Hướng dẫn thao tác sau khi cài để sử dụng dữ liệu với máy tính là máy chủ
Máy chủ: Là máy tính chứa dữ liệu gốc và các file sao lưu (backup) dữ liệu (1 máy vừa có thể là máy chủ, vừa là máy trạm), anh/chị xem 2 trường hợp sau:
2.1. Mới sử dụng lần đầu
 • Bước 1: Tạo dữ liệu kế toán mới - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Lưu ý: Một phần mềm có thể tạo được nhiều dữ liệu kế toán tương ứng với nhiều công ty/chi nhánh
 • Bước 2: Đăng ký giấy phép sử dụng. Anh/Chị có thể đăng nhập vào các dữ liệu vào đăng ký giấy phép sử dụng cho các dữ liệu đó - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Lưu ý: Trường hợp anh/chị không tìm thấy giấy phép sử dụng vui lòng gửi email tới [email protected] để được MISA gửi lại
2.2. Cài lại phần mềm (đã sử dụng trước đó)
 • Bước 1: Phục hồi lại dữ liệu - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Bước 2: Mở dữ liệu (đăng nhập vào dữ liệu) và đăng ký giấy phép sử dụng:
 • Nếu đăng nhập ngay được vào dữ liệu kế toán, anh/chị đăng ký giấy phép sử dụng - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Nếu đăng nhập phần mềm báo: "Bạn đang sử dụng MISA SME.NET ... R... để đăng nhập vào dữ liệu phiên bản cũ hơn R....", nguyên nhân là do anh/chị đang cài phần mềm phiên bản cao hơn dữ liệu, gỡ phần mềm ra cài lại như hướng dẫn sau:
- Gỡ phần mềm - Xem hướng dẫn Tại đây
- Lấy lại phiên bản giống phiên bản của dữ liệu để cài lại theo hướng dẫn ở mục 1. Cài phần mềm
- Sau khi đăng nhập được vào dữ liệu, anh/chị đăng ký giấy phép sử dụng - Xem hướng dẫn Tại đây


3. Hướng dẫn thao tác sau khi cài để sử dụng dữ liệu với máy tính là máy trạm
Máy trạm: Là máy tính sẽ kết nối đến dữ liệu lưu trên máy chủ để thao tác, máy tính này không chứa dữ liệu gốc và cũng không chứa file sao lưu (backup)
 • Bước 1: Thực hiện kết nối với dữ liệu trên máy chủ để hạch toán - Xem hướng dẫn Tại đây.
  • Lưu ý: Nếu KHÔNG kết nối được với máy chủ theo hướng dẫn trên: anh/chị xem hướng dẫn xử lý, khắc phục Tại đây
 • Bước 2: Đăng nhập vào dữ liệu (mở dữ liệu) và đăng ký giấy phép sử dụng. Anh/Chị đăng nhập vào các dữ liệu vào đăng ký giấy phép sử dụng cho các dữ liệu đó - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Lưu ý: Trường hợp anh/chị không tìm thấy giấy phép sử dụng vui lòng gửi email mã số thuế công ty tới [email protected] để được MISA gửi lại
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top