Cài đặt máy trạm (máy con kết nối tới máy server để làm việc) MISA SME.NET 2019

Trương Hạnh

Well-Known Member
Hướng dẫn cài đặt máy trạm (cho phép truy cập và làm việc với dữ liệu nằm ở máy tính khác, máy server trong cùng mạng LAN nội bộ):
  • Bước 2: Cài đặt phần mềm - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Bước 3: Kết nối tới máy chủ để lấy dữ liệu làm việc - Xem hướng dẫn Tại đây


Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top